E海字典

  按部首检索  按拼音检索
    焉乃
    基本解释
    1.亦作"焉乃"。
    2.连词。于是。

    词语分开解释
    : 焉 yān 与介词“于”加代词“是”相当:心不在焉。不复出焉。 乃,才:必知乱之所自起,焉能治之。  详细>>
    : 乃 nǎi 才:今乃得之。“断其喉,尽其肉,乃去”。 是,为:乃大丈夫也。 竟:乃至如此。 于是,就  详细>>


    相关词语
   • 暧乃
   • 罪莫大焉
   • 字经三写,乌焉成马
   • 至乃
   • 终焉之志
   • 斩焉
   • 语焉不详
   • 于焉
   • 有子存焉
   • 于是焉
   • 已乃
   • 异焉
   • 一死一生,乃知交情
   • 杨乃武与小白菜
   • 厌焉
   • 心不在焉
   • 心焉如割
   • 恤焉
   • 焉耆明屋
   • 焉酸
   • 焉尔
   • 焉乌
   • 焉提
   • 焉逢
   • 焉支
   • 焉耆
   • 焉乃
   • 焉耳
   • 下焉者
   • 无乃
   • 乌焉成马
   • 乌焉
   • 习焉不察
   • 习焉弗察
   • 习焉不觉
   • 毋乃
   • 特乃子
   • 遂乃
   • 时穷节乃见
   • 失败乃成功之母
   • 胜败乃兵家常事
   • 上之所好,下必甚焉
   • 上有所好,下必甚焉
   • 杀鸡焉用牛刀
   • 飒焉
   • 恻焉
   • 便乃
   • 不乃
   • 不乃羹
   • 不入虎穴,焉得虎子
   • 蝉焉
   • 儳焉
   • 称薪而爨,数粒乃炊
   • 嗒焉
   • 嗒焉若丧
   • 嗒焉自丧
   • 尔乃
   • 而乃
   • 非乃
   • 顾乃
   • 高乃依
   • 割鸡焉用牛刀
   • 或乃
   • 禾乃
   • 何苦乃尔
   • 何乃